Foreningen

12888722_1664065883866944_8353020722290020032_o.jpg

foreningen


Musikbunkeren er en forening, som drives med støtte fra Gentofte Kommune. Foreningens formål er at drive musikøvelokaler, afholde og støtte koncerter, events og arrangementer inden for alle rytmiske genrer, m.m.

Musikbunkeren er ledet af en bestyrelse på 3-8 personer, der vælges blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling. Det er bestyrelsen, der repræsenterer Musikbunkeren udadtil og tilrettelægger foreningens aktiviteter. Bestyrelsen er også ansvarlig for at udforme regler og visioner for Musikbunkeren.

Foreningens bestyrelse består af:

  • Frederik Fabricius-Bjerre (formand)

  • Emil Thiim Berner Hansen (næstformand)

  • Andreas Lundquist (kasserer)

  • Marius Balsløv (bestyrelsesmedlem)

  • Thomas Nielsen (bestyrelsesmedlem)

Foreningens vedtægter kan findes her.

Foreningens medlemsretningslinier findes her.

De seneste referater fra bestyrelsesmøder kan findes her.